ZA TOU NAŠÍ STODOLIČKOU

15.06.2016 07:37

Za tou naší stodoličkou sedává vrabec juchacha, sedává vrabec.

 

Přiletěla černá vrána, dala mu klofec, juchacha, dala mu klofec.

 

Co ty tu chceš, černá vráno, máš černý nohy, nohy.

 

Dyť já bych se s tebou stydíl jít do hospody, juchacha, jít do hospody.