NAD HORAMA VYŠLA HVĚZDA

13.11.2015 11:36

1. Nad horama vyšla hvězda,
jaká nikdy nesvítila,
Cože je to za znamení,
cože je to za novina.

2. Pojďme lidi pospěšme si,
půjdeme přes hory, lesy.
Za tou hvězdou ku Betlému,
k Ježíškovi maličkému.

3. Že prý je mu v chlévě zima.
ať každý vezme všechno co má.
Do Betléma poneseme,
Ježíškovi darujeme.

4. Radujme se bratři milí,
radujme se z darování,
z lásky, která pořád trvá.
Ve všem lidském obcování.

5. Z lásky která vždycky tiší,
ztráty, bolesti a žaly.
Radujme se bratři milí,
z toho že jsme darovali.