HOLKA MODROOKÁ

08.06.2018 12:46

Holka modrooká nesedávej u potoka, holka modrooká nesedávej tam.

V potoce se voda točí, podemele tvoje oči.  Holka modrooká nesedávej tam.

Holka modrooká nesedávej u potoka, holka modrooká nesedávej tam.

V potoce je velká voda, vezme-li tě, bude škoda. Holka modrooká, nesedávej tam.

Holka modrooká nesedávej u potoka, holka modrooká nesedávej tam. 

V potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek. Holka modrooká, nesedávej tam.